header image
 

Zaměstnanci MŠ

Mgr. Jana Kümmelová – vedoucí učitelka

Hana Kudrnová, Dis. – učitelka

Eva Čadková – učitelka

Dana Picková – učitelka

MgA. Věra Lánová – učitelka

 

Zdeňka Kotrbová – školnice