header image
 

Školní zahrada

Na školní zahradě probíhají v současné době úpravy a práce, jejichž cílem je vybudování zahrady v přírodním stylu a zároveň učebny pod širým nebem. To znamená, že se snažíme vytvořit co nejrozmanitější  a pestré společenstvo rostlin, které bude nejen poskytovat užitek a možnost pozorování růstu a změn během roku, ale přiláká i různé druhy živočichů. Tím se vytvoří vyvážené a přirozené prostředí, připomínající samotnou přírodu. Zároveň chceme dodržovat tři hlavní zásady, které by přírodní zahrada  měla splňovat – nepoužívat ke zlepšování půdy rašelinu (je to vyčerpatelný zdroj),  pesticidy a lehce rozpustná minerální hnojiva.

Nyní dokončujeme projekt Školní přírodní zahrada – 1. etapa, na který jsme získali finanční prostředky z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.  Realizace projektu bude ukončena letos v květnu.  Ze získaných prostředků jsme vloni v dubnu při veřejné oslavě Dne Země vysázeli za pomoci rodičů, žáků školy i veřejnosti ovocné stromy do starého sadu, ořešáky, lísky, jedlé jeřáby a několik jehličnatých stromů do tzv. divokého koutku.  Také bylo nakoupeno nářadí pro práci na zahradě. Založili jsme záhon rybízů, angreštů, borůvek a dalších keřů s jedlými plody. Přibyly úkryty a příbytky pro drobné živočichy a hmyz. Členové hasičského kroužku pomohli s rozvěšování m ptačích budek na stromy v zahradě. Pořízeny byly nové lavičky a ohniště. V závěru projektu bude vysazen malý vinohrad a umístěna přírodní chýše určená na hry dětí.

Naše školní zahrada pomalu začíná splňovat  představu o tom, jak by přírodní zahrada mohla vypadat. Máme radost z krásné bylinkové spirály a „Babiččina trvalkového záhonu“, které se po dvou letech od založení mají čile k světu. Daří se i okrasným jeřábům a živému plotu u vstupu do školy.

Takto vybudovanou zahradu bychom v maximální míře chtěli využívat k učení dětí o přírodě přímo v přírodě. Na přírodních reáliích, které budou mít děti pěkně „ po ruce“, snáze pochopí souvislosti, které se v přírodě dějí.  Zároveň budeme vést děti k zodpovědnosti a péči o život na zahradě. Věříme, že zahrada bude trvale udržitelná.