header image
 

Školní jídelna

Změna úhrady stravného – od 25. 8. 2020

Informace pro strávníky

Věk dítěte

 

přesnídávka

oběd

svačina

Cena celkem

3 – 6      let

8,- Kč

18,- Kč

6,- Kč

32,- Kč

7            let

8,- Kč

21,- Kč

6,- Kč

35,- Kč

7 – 10    let

23,- Kč

23,- Kč

11 – 14  let

25,- Kč

25,- Kč

           

 

Úhrada stravného

–          stravné se platí zálohově

–          inkasním způsobem je srážka z účtu prováděna k 20. dni v měsíci na následující měsíc

–          je nutné zadat povolení k inkasu

–          č.ú.: MŠ a ZŠ – 604 244 399/0800

–          hotovostní platba do pokladny školní jídelny – platba stravného nejpozději

            poslední týden v měsíci na následující měsíc

Odhlášky stravování

–          nejpozději do 07:00 hodin daného dne na tel: 384 396 102

–          v době absence ve škole a školce je nutné, aby byly obědy

            odhlášeny, ZŠ a MŠ neprovádí odhlášky automaticky!

–          první den neplánované nepřítomnosti žáka se považuje také

            za pobyt ve škole a strava je poskytována za sníženou cenu

–          neodhlášený oběd je možné vyzvednout ve školní jídelně

            vždy do 12:00 hodin

–          v dalších dnech nepřítomnosti žáka nelze stravu odebírat

 

Příhláška ke stravování ZŠ

Přihláška ke stravování MŠ

Vnitřní řád ŠJ