header image
 

Dnešní lesní den byl ve znamení jarního výšlapu. Vydali jsme se cestou podél kolejí do Bednárce a odsud pak zpět do školky. Cestou jsme sledovali probouzející se přírodu. Zahlédli jsme srnky i se srncem docela blízko. Konečně jsme si mohli prohlédnout i rozkvetlé blatouchy. Již víme, že některé rostliny jsou bahenní. A na závěr jsme upevnili své znalosti jarních květů.

V pátek jsme měli ve školce nevšední zážitek – sférické kino. Ráno přijel pan promítač a roztáhnul do třídy něco šustivého. No, vůbec jsme netušili, co to bude. Aha! Bublina!!! Nafukoval, nafukoval a nafukoval a až tu byl obrovský stan až ke stropu. Po krátké instruktáži jsme do něj nahopkali, pěkně si lehli a film začal. Byl promítán na vnitřní kopuli stanu s 3D efektem. Někteří z nás sledovali film o podmořském životě a někteří zase film o životě stromů. Dověděli jsme se, jak stromy žijí, vyživují se, jak rostou a o tom, jak se v průběhu roku mění.

Žáci v Jarošově uklízeli „svět“

V pátek 6. dubna se žáci i pedagogové ze Základní školy a Mateřské školy v Jarošově nad Nežárkou zapojili do celorepublikového projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko, jehož hlavním pořadatelem je Český svaz ochránců přírody. Tato akce, které se naše škola účastní pravidelně od roku 2013, je zaměřena na odstraňování černých skládek a na čistotu prostředí, ve kterém žijeme.

S dětmi každoročně sbíráme odpadky a nepořádek v obci a jejím blízkém okolí, uklízíme i školní areál. Letos jsme celkem nashromáždili 22 pytlů směsného odpadu, o jeho odvezení do sběrného dvora se následně postarali zaměstnanci Obecního úřadu Jarošov n. Nežárkou. Potěšila nás relativní čistota obce samotné, naopak nás překvapilo množství odpadků zanechaných v blízkosti jarošovské Pískárny, benzínové pumpy nebo některých cest mířících z Jarošova do okolí. Snažíme se i tímto způsobem vést  děti k tomu, aby si všímaly, jak jejich okolí vypadá, a samy se nepodílely na vytváření nepořádku. Stále se totiž najdou takoví lidé, kterým na čistotě a kráse okolní krajiny zřejmě příliš nezáleží…

Mgr. Eva Vlková

 

 

Dnes nám sluníčko ukázalo svou vlídnou tvář, ale díky silnému větru jsme zvolili trasu do lesního údolí. Svou pozornost jsme věnovali i kvetoucím jarním kytičkám. A tak jsme objevili vlaštovičník, ladoňky, prvosenky, sasanky, orlíčky, violky, sedmikrásky… A také pár odpadků, které byly vadou na kráse probouzející se přírody. Nenechalo nás to klidnými a odpadky jsme pečlivě posbírali. Pak hupky dupky přes potok do lesíka. Povídali jsme si o tom, jak se máme zachovat, když se ztratíme v lese,a nebo i v obchodním domě při nákupech s rodiči. Našli jsme v lese i své dobře schované „ztracené“ kamarády, posvačili při ptačím koncertu a pak nás čekal ještě jeden úkol. Doběhnout ke stanovišti se šiškami. Ty spočítat a pamatovat si jejich počet až do návratu do školky. Tam jsme pak šišky ve správném počtu nakreslili. To jsme si to zase krááásně užili….

Hned po velikonocích jsme začali výukový blok „Už se těším do školy“. Většina dětí ze třídy Motýlků bude odcházet do základních škol. V rámci přípravy na Zápis do ZŠ jsme navštívili zdejší základní školu. Paní učitelka Jana Dvořáková nás vlídně přivítala ve své třídě. Pozdravili jsme se s našimi kamarády, které známe ze školky. Paní učitelka pro nás měla připravené úkoly. A protože jsme velice šikovní, hravě jsme je všechny zvládli. Nakonec jsme si i vyzkoušeli, jaké to je sedět v lavici. Byl to zvláštní pocit, ale raději jsme se ještě na pár měsíců rádi do školky vrátili. Tak nashledanou v září….

V září roku 2017 jsem naši školu přihlásila do celosvětové hry Postcrossing, to je posílání pohlednic do celého světa. Systém je jednoduchý. Jeden pohled pošleš ty, jeden ti přijde. Zpočátku jsme s dětmi doufali, že pár pohledů pošleme a nějaký snad i dorazí. Chválím páťáky, kteří v hodinách informatiky překládají, registrují nově příchozí pohledy nebo hledají na mapě, odkud pohled doputoval. K březnu 2018 máme na nástěnce v přízemí školy 22 pohlednic z celého světa. Namátkou z Indie, USA, Ruska, Japonska, Španělska, Korei, Taiwanu, Německa, Holandska a dalších zemí. Z každého nově příchozího pohledu máme velikou radost. Vždycky hádáme, odkud pohled přiletěl, připlul nebo přijel. Pohledy jsou psány ve světových jazycích, my píšeme v angličtině. Děti i paní učitelky si procvičí znalost angličtiny (němčiny, ruštiny).

Jsme srdečně zváni do Osaky v Japonsku, i na Floridě nás rádi přivítají J

Happy postcrossing,  pupils from the school in Jarošov and their teacher Katka Vlková

 

 

 

Jarní tvoření ve školní družině – základ z polystyrénu, na čtverečky nastříhaná organza (metr stojí 39 Kč), tužka nebo druhý konec štětce, chvilka trpělivosti a netradiční velikonoční věnec je na světě. Zkusíte to doma také?

 

 

 

Během tohoto lesního dne měly děti možnost pozorovat, jak se zima vrací – opět sníh, led, zmrzlé pole. Děti překonávaly překážky v lese: křoví, pařezy. Dále poznávaly rozdíl mezi mechem a lišejníkem. Při lesním putování nám přišlo do cesty spadlé ptačí hnízdo, a tak jsme mohli pěkně z blízka pozorovat z jakého materiálu je hnízdo postaveno – mech, lišejníky, traviny, chlupy a dokonce i štětiny z prasete :-).

Někdo zazvonil…. Je tady!!! Divadlo přijelo!!! Už jsme se nemohli dočkat. Jen co pan loutkoherec vybudoval scénu a nachystal rekvizity, divadlo začalo. Společně s mladšími školáky jsme sledovali pohádku „Jak se Jíra mlynářem stal“. Chvíle napětí střídaly salvy smíchu a jak je z fotografií patrné, všichni jsme se skvěle bavili…

Dnes měly děti možnost pozorovat blížící se jaro: pučící stromy, nově rostoucí travičku, kvetoucí sněženky.

Společně jsme si zahráli hru při které děti hledaly schované obrázky zvířátek, prohlížely si jaké mají příslušná zvířátka stopy a poznávaly jejich rodová i druhová jména.

I v letošním roce jsme přijali pozvání paní ředitelky ze ZŠ Mladé v Českých Budějovicích na Mlýnek – soutěž v českém jazyce. Podtitul “Semeleme, co se dá” je zcela výstižný. Tři ze čtyř čtvrťáků (samí kluci:)), kteří reprezentovali naši školu, už měli za sebou loňské kolo, a tak se nenechali zaskočit “jinotaji” mateřského jazyka. V silné konkurenci českobudějovických “malých” škol a škol z okolí si hravě poradili s třístránkovými úkoly – doplňovali přísloví, hledali vetřelce, luštili přesmyčky, přiřazovali názvy knih k autorům…Než došlo na závěrečné vyhodnocení, čekalo na všechny milé překvapení – vodník, s nímž si děti zazpívaly a zasoutěžily.

Silným zvukem zvonu přivolala paní ředitelka všechny k finální části soutěže. Každý v koutku duše očekával, že při vyhlašování zazní právě jeho jméno. Jarošovští na tom nebyli jinak. zastoupení jsme měli pouze v kategorii 4. ročníku…A nebudu vás napínat – neodjeli jsme s prázdnou! Prvenství již podruhé obhájil Aleš Kučera, na 4. místě se ztrátou pouhých 0,25 bodu se umístil a titul Úspěšného řešitele vybojoval Vojta Tichý a s minimálním rozdílem na krásném 9. a 10. místě skončili Vojta Král a Dominik Kubák. Všem chlapcům patří velký dík za znalosti, které prokázali, a za skvělou reprezentaci školy! Cestou domů už se všichni těšili na další kolo a tipovali, zda Aleš obhájí “zlato” i v příštím roce….

 

 

V pátek jsme oprášili karnevalové masky a vyrazili na odpolední maškarní rej do školní družiny. Za hudebního doprovodu jsme si vyzkoušeli různé taneční kreace, zasoutěžili jsme si a nejhezčí masky si odnesly drobné odměny. Tak zase za rok…..:).

 

Dnes se nám ven moc nechtělo. Namrzající déšť vytvořil namrzlou krustu. Ale jen co jsme vyrazili, byli jsme venku moc spokojení. Cestou u rybníka jsme na větvích ve křoví našli pozůstatky nějakého zvířete – možná zajíce. Pokoušeli jsme se vymyslet, co se mu stalo a jak se tam asi dostal. Pak už jsme pokračovali dál do lesíka. Šli jsme spíš necestou než cestou, a dokonce jsme museli přeskakovat i potok. Nikdo neplaval! Ani paní učitelka ne… 🙂

Šli jsme cestičkami vyšlapaných zvěří. A na okraji mlází jsme posvačili. V lese úplně jinak chutná! Zahráli jsme si hru, při které jsme se proměnili v hladové veverky a hledali ukryté zásoby. Každý si svůj „oříšek“nakonec našel. A pak už jsme pokračovali zase dál. Povídali jsme si o tom, jak se stane, že spadne strom a také jsme našli strom nádherně porostlý choroši. Cestou přes pole některé z nás už bolely nožky, ale školka má zřejmě uzdravující klima, protože hned po příchodu do školky měli energie zase dost a dost. 🙂

Dnešní lesní den Broučci pozorovali, jak se mění příroda. Dále viděli pasoucí srnu a její stopy. Broučci si také poslechli vyprávění o veverkách: jak a kde žijí, kde schovávají semínka, houby, zda jim chutnají jablka, mrkev a oříšky…

Pro zahřátí si děti zahrály pohybové hry: „Jsme veverčí rodina“, „Máme svůj domeček“ a „Kam jsme schovali oříšky?“

 

Zimní olympiádu jsme sice nestihli, ale na rybníku v Jarošově nad Nežárkou jsme si všichni skvěle užili! Slalom mezi botami, závody “na rychlost”,hokej i “obyčejné” bruslení nám šlo báječně. Těšíme se na příští bruslení….

Někteří z nás ani dospat nemohli. Od samého rána se ve školce nemluvilo o ničem jiném, než o bubnování. Po svačince přišla s napětím očekávaná chvíle. První skupinu tvořili Broučci a někteří Motýlci, druhou Motýlci a mladší děti ze ZŠ a poslední skupina byla složená z nejstarších školáků ZŠ.

Paní Köhlerová měla pro nás připravený pěkný nápaditý program, který se skládal z interaktivní pohádky a workshopu. Viděli a slyšeli jsme ty nejneobvyklejší nástroje a na některé jsme si zkusili i zahrát. Také jsme se dověděli, kde se na tyto nástroje hraje a kde vznikly. V druhé části už jsme zasedli k bubínkům a nechali se unášet rytmem a duněním, které prostupovalo nejen celým naším tělem, ale i školkou. Někteří z nás jsou vážně nadaní bubeníci! Báječně jsme si to užili. 🙂

Projekt “Den zdraví” začal brzy ráno příjezdem studentek Střední zdravotnické školy Jindřichův Hradec a jejich pedagogického doprovodu.  Poté dorazili naši páťáci – figuranti, kteří se po hodině “maskování” proměnili ve zraněné. A opravdu vypadali velmi přesvědčivě. Otevřená zlomenina, odřená ruka, krvácení z nosu, popáleniny…Na pěti stanovištích si ostatní žáci v průběhu celého dopoledne prakticky vyzkoušeli, jak poskytnout první pomoc při úrazech, naučili se důležitá telefonní čísla. Na šestém stanovišti – Zdravý zoubek – si děti připomněly důležitost pravidelné péče o svůj chrup.

Děkujeme Mgr. Štěpánce Petrů a studentkám Kateřině Krátké, Tereze Kümmelové, Adéle Plačkové, Daniele Šteflové , Kláře Tůmové a Štěpánce Walterové za skvělou organizaci, odborný výklad a hezký přístup k dětem.

Jarošovským školákům patří velká jednička za aktivitu a spolupráci:)!

 

« Older Entries