header image
 

Milí páťáci, Adélko, Jitko, Majdo, Šárko, Adame, Dane, Davide, Tome a Vojto, přejeme vám krásné prázdniny a úspěšný start v další etapě vašeho života.

Ve druhé části dnešního dopoledne přišlo na řadu samotné rozloučení s dětmi z páté třídy. Paní ředitelka shrnula pět let, které děti strávily v naší škole, a na památku si děti odnesly zpěvníky, knížky a fotky. Poté páťáci poděkovali všem paní učitelkám, asistentkám, kuchařkám a paní uklízečce a obdarovali je červenými růžemi. Milým překvapením pro všechny byla prezentace fotek, která shrnovala celých pět let páťáků ve škole. Nakonec jsme si ještě všichni společně zazpívali.
Mgr. Michaela Koutníková

Dnešní dopolední program byl v režii našich páťáků, se kterými se tento školní rok loučíme. Páťáci si připravili stanoviště, kde si ostatní děti mohly vyrobit náramek z korálků, veselou záložku, ozdobný kolíček, origami, ušít polštářek, udělat minipizzu nebo si vyzkoušely práci s kovem. Nezapomněli ani na drobné občerstvení.
Mgr. Michaela Koutníková

Od pátku 21. června probíhalo v Račicích Mistrovství ČR žactva ve veslování. V neděli se bojovalo o mistrovské tituly.
V závěru závodního dne startovali skifaři kategorie žáků mladších, rozdělení na skifaře 11leté a 12leté. V mladší kategorii na pódium vystoupal i náš Jakub Hrádek, žák 4. ročníku. Kubo, moc Ti gratulujeme! Další gratulace patří staršímu z Hrádků, Adamovi, bývalému žáku naší školy, který ve své kategorii získal 1. místo a stal se Mistrem ČR!

I v letošním školním roce se naše škola zúčastnila Národního testování, které realizovala společnost SCIO. Do testování se zapojili žáci 3. a 5. ročníku. Svoje znalosti prokázali nejen v matematice, v českém a anglickém jazyce, ale také v klíčových kompetencích a obecných studijních předpokladech. Obě třídy dosáhly vynikajících úspěchů – výsledky našich žáků v několika předmětech byly lepší než u 80 % zúčastněných škol a v některých předmětech se naše škola řadí mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování!
Ze společnosti SCIO přišel před dvěma týdny dopis se skvělou zprávou: v naší škole jsou dva žáci/žákyně s jedním z nejlepších výsledků v Jihočeském kraji a získávají ocenění za výborný výsledek! Jsou to žáci 3. ročníku – Eliška Kučerová a Marek Povolný! Oběma moc gratulujeme za skvělé výsledky a za vzornou reprezentaci naší školy.

V úterý 25. června se všechny děti a paní učitelky vydaly na výpravu do přírody. Děti poznávaly především luční kvítí, poslouchaly zvuky lesa a užívaly si pohodu začínajícího léta. Ušli jsme asi 11 km. Poté děti relaxovaly na školní zahradě nebo hrály fotbal.
Mgr. Michaela Koutníková

Krásné, téměř letní teploty vyzvaly děti z malé družinky ke stavbě domečku pro lesní skřítky.
Alena Petrásová

V pátek 21.6. zavítala na naši školu tisková mluvčí a preventistka Policie ČR nprap. Věra Mžiková. Se žáky 3.-5. ročníku hovořila o nástrahách sociálních sítí, o jejich bezpečném používání. Velkým tématem byla kyberšikana a šikana. Před blížícími se prázdninami se diskuse stočila i na dopravní výchovu, na správné a bezpečné chování v silničním provozu. Děti se také seznámily s pojmy trestný čin a přestupek, loupež a krádež. Za více jak hodinu padlo i mnoho otázek na práci policistů a policistek.
Děkujeme nprap. Mžikové za ochotu a čas, který s námi strávila, i za vyčerpávající odpovědi na všetečné otázky :).
Těšíme se na viděnou v novém školním roce!

Včerejší zahradní slavnost proběhla v moc hezkém duchu, kdy předškoláci zahájili tuto akci krátkým vystoupením, kdy zazpívali a zatančili svým blízkým, něco ze svého repertoáru. Samotný akt pasování předškoláku na školáky byl pod taktovkou paní ředitelky Martiny Plášilové, která si ráda tímto převzala děti pod své křídlo :-).

Poté si děti a hosté mohli nabídnout z bohatého občerstvení, které bylo připraveno rodiči, kterým patří tímto velký dík za spolupráci!

A nakonec přišla zahradní zábava: bublifuky, malování na obličej, a jiné venkovní hry. 

Také velký dík patří za počasí, které v letošním roce vyšlo a umožnilo nám zahradní slavnost konat na zahradě :-).

Tak si tak jdeme se síťkou na motýly a oni nám louku posekali. Nevadí, po cestě je potok a tady můžeme použit naše síťky. Ulovili jsme bruslařku a chrostíky…:-).

Již tradičně přišli do školky žáci ze školy a poctili nás hrou na hudební nástroje. Tentokrát se přidala se hrou na housle i paní učitelka Šlechtová a postarala se tak o velice milý úvod všech muzikantů. 

Tímto chceme všem účinkujícím poděkovat za krásný kulturní zážitek, velký dík patří Elišce Kučerové, Adámkovi Lubinovi, Honzíkovi Šmolovi, Vendulce a Lukáškovi Lánovým. 

Velkým zážitkem bylo vystoupení bubeníka Lukyho, všichni jsme si pěkně zapařili :-).

V úterý 18. června se všichni žáci školy vypravili na každoroční Potkávání. Tentokrát se všechny spřátelené málotřídní školy z okolí Jindřichova Hradce sešly ve Velké Lhotě. A že nás bylo! Více jak 200 dětí se po úvodním přivítání pana ředitele a pana starosty a po krásném vystoupení „školkáčků – hasičů“ rozeběhlo na připravená stanoviště. Tady děti pracovaly ve smíšených skupinkách. Věk ani škola nebyly překážkou. Společně si vyzkoušely např. jízdu na koloběžce, oblékaly se do hasičské uniformy, potěšily se s několika zvířátky, skákaly v taškách… Program byl pestrý, počasí nám přálo.
Děkujeme celému „realizačnímu týmu“ Velké Lhoty za pozvání a za milé přijetí! Bylo to prima dopoledne.

17. června navštívila 4. a 5. třída Základní školu v Nové Včelnici. Žáci se zde seznámili s PC programem Wocabee, který propojuje výuku přírodovědy a anglického jazyka. Děti se zaměřily především na rostliny a živočichy, které najdeme na louce, a zpracovaly si vlastní lapbook.
Mgr. Jarmila Čečáková

Dne 14.6. jela 4. a 5. třída na výlet do Nové Včelnice. Navštívili jsme židovský hřbitov, který byl založený v roce 1800. Většina dětí byla na takovém hřbitově poprvé. Zaujaly je kamenné náhrobky s nápisy v hebrejštině a především to, že se na hroby nepokládají květiny, ale kamínky.
Poté jsme se vydali do Galerie Karla Fleischmanna. Prohlédli jsme si stálou expozici děl česko-židovských výtvarníků působících převážně v 1. polovině 20. století. Majitel galerie, pan Michal Šteindler, podal dětem zajímavý výklad a trpělivě odpovídal na jejich všetečné otázky. Musím podotknout, že děti byly moc hodné a obrazy je velmi zajímaly. Návštěva galerie je možná po telefonické domluvě a vřele ji doporučuji.
Co by to bylo za výlet, kdybychom si nekoupili něco dobrého? Děti si daly zmrzlinu a poté se vyřádily na dětském hřišti.
Po návratu do školy namalovaly, co je na výletě zaujalo.
Mgr. Hana Filipová

Dnešní odpoledne ve družině bylo ve znamení pohádek. Prvňáčci a druháčci společně hledali dopisy po zahradě a plnili různé úkoly. Skládali věty a obrázky, hádali předměty po hmatu, lovili rybičky, chodili s ,,kopyty“ a trhali zlatá jablka. Nakonec na všechny čekal sladký poklad.
Mgr. Michaela Koutníková

Dnes si děti ze 4. a 5. třídy připravily na školní zahradě pro předškoláčky velmi pěkný program. Budoucí prvňáčci si mohli na různých stanovištích vyzkoušet svou fyzickou zdatnost v různých sportovních disciplínách. Školkáčci byli šikovní a všichni jsme si to moc užili.
Mgr. Eva Koutníková

« Older Entries