header image
 

I přes dešťové kapičky si Broučci svůj první lesní den náramně užili. Děti se seznamovaly s prostředím lesa. Kdo v něm bydlí? Jak se v lese chováme? Jaké barvy má les? Má les koberec? A na otázku, zda les voní? Našly děti jasnou odpověď. Voní a má více různých vůní. Ještě na jednu otázku hledaly děti společně odpověď: „Kde bydlí které zvířátko?“ Poté děti postavily veliké mraveniště. A při té mnoho činnosti nezapomněli Broučci pozorovat les, jak se mění v zimě a také stopy zvířátek ve sněhu. Pro zahřátí těla byla dětmi mile přivítána překážková dráha, koulování, hod koulí na cíl.

 

Již po třetí jsme měli možnost společně s rodiči a dětmi oslavit tento krásný svátek, který nám přináší světlo a radost do potemnělých podzimních dní. V letošním roce jsme se sešli v opravdu hojném počtu, a tak jsme si ani nevšimli, že se davem prodírá shrbený žebrák, který nám povyprávěl o krásném setkání se svatým Martinem. Ale to nebylo zdaleka vše. Byli jsme poctěni i návštěvou samotného svatého Martina, který přicválal na svém koni. Martin nás poté pověřil úkolem, abychom i my po jeho vzoru měli otevřená srdce a dokázali se se svým bližním rozdělit. Poté nám požehnal na cestu a předal nám svou pochodeň. Teď už nám nic nebránilo, připálit si svatomartinské lampičky a vyjít do svatomartinského průvodu. Děti během putování hledaly indicie k pokladu. Vše se podařilo najít, indicie a následně i poklad. Po vzoru svatého Martina byl poklad rozdělen mezi všechny zúčastněné.

Strniště nabízí úžasný prostor pro volný pohyb. Děti si chůzi, běh, poskakování po strništi náramně užily. A to poznání, že brčka ležící na zemi, jsou zbytky stonků z obilí! Za strništěm děti čekal malebný les, který ještě vylepšily svým úklidem větví a tak si svépomocí vytvořily prostor pro hru. A ještě jedno milé překvapení, našli jsme větvičky jmelí bílého, tentokrát bylo z borovice.

Během tohoto lesního dne jsme prošli chráněným územím, kde jsme si vysvětlili, co to znamená „chráněné území“ a jeho význam. Došli jsme do Kruplova, kde jsme si prohlédli „Slaměnku“ – krásný dům ze slámy. Paní domácí nám vysvětlila z čeho dům je a jak se stavěl. Společně jsme se domluvili na další návštěvu, tentokrát s prohlídkou vnitřních prostor slaměnky a možná i s nějakým pečením …:-). Poté naše kroky směřovaly k soutoku, kde si děti prohlédly soutok Kameničky a Žirovničky.

 

 

 

Děkujeme panu starostovi za poutavé vyprávění a těšíme se na další setkání!

 

Tento lesní den se opravdu vydařil, od rána nás vítalo překrásné podzimní počasí a čekal nás velice příjemný úkol. Natěžit si přímo v přírodě jíl a poté z něho vytvořit různé podoby stromových skřítků Stromovousů. Protože nadšení dětí pro tuto činnost bylo opravdu veliké, nezbyl již čas na jinou činnost. Tvoření skřítků příjemně vyplnilo celý program lesního dne, děti se nenechaly od této činnosti rušit a s opravdovým zápalem tvořily. A tak trochu jílu a přírodniny sebrané přímo na místě přinesly velikou radost z tvořivé práce.

 

I v letošním říjnovém odpoledni probíhala podzimní dílna, na které bylo možné tvořit z přírodních materiálů různé výrobky. Děti společně s maminkami vytvořily krásné ježky z dřevité vlny a borových šišek, aranžované okrasné dýně, panenku či panáčka z kukuřice a věnec z břečťanu. Konečná přehlídka výrobků byla opravdu krásná a pestrá!

I tentokrát byly děti doprovázeny kapkami deště a opět vytrvalého. Děti měly možnost pozorovat měnící se dešťovou přírodu. Zahrály si znalostní hru: „Kdo postoupí dál?“ A po mokrém putování došly do MŠ, kde si vytvořily sovičky z keramické hlíny.

Putování za dešťovou vílou bylo opravdu ve znamení dosti hustého a vytrvalého deště. Nicméně ani to nebránilo dětem, aby si lesní den užily. Chůze v pláštěnkách je sama o sobě dobrodružství, a když se k tomu přidá pár pohybových her, jako hra na medvěda, poznávání stromů podle kůry aj., nemá to chybu :-).

Rosťa Chalupa, žák páté třídy ZŠ Jarošov nad Nežárkou, se probojoval do Republikového finále soutěže Olympijský víceboj, které se konalo v Brně 8. – 10. září 2017.

Spolužáci s ním sepsali rozhovor.

 

Rosťo, v čem jsi vlastně závodil?

Trojskok, kliky, sedy-lehy, 60m běh, skok do dálky, hod krikeťákem, hod medicinbalem, běh 1000 m, skok přes švihadlo a ještě jedna disciplína, na tu si nemůžu vzpomenout.

Jaká disciplína byla pro tebe nejtěžší?

Asi 1000 metrů. Byla poslední, dlouhá a už jsem byl po předchozích dvou dnech unavený.

Jak dlouho jsi vlastně v Brně byl?

Tři dny. S paní učitelkou Mgr. Janou Dvořákovou. A v sobotu mě přijeli podpořit rodiče a sestra. Prý mi fandila i celá škola. To je paráda.

Jak jsi dopadl v těžké konkurenci?

Skončil jsem 19. z 29 ve své kategorii. Je to pro mě úspěch a mám radost. Soutěžilo přibližně 600 dětí ze 44 škol z celé republiky. Největším soupeřem mi byl jeden kluk z Třeboně. Už jsme se potkali v krajském kole a toho jsem porazil o tři místa a měl jsem z toho radost.

Stihl jsi v Brně ještě něco jiného během soutěže?

Byl připravený doprovodný program, takže jsem si zkusil zumbu, ping-pong na hýbacích stolech, windsurfing na simulátoru, minigolf, vyrobil jsem si placku… Nenudil jsem se J.

Co bys poradil nám ostatním, kteří jsme se tak daleko nedostali?

Hodně cvičte, trénujte, buďte pořád v pohybu. Já běhám do školy, dělám triatlon, ale přemýšlím o jiném sportu, něco míčového by mě bavilo… Jarošov je dobrý prostor, můžete běhat a házet na Zeleňáku. Sportuju s taťkou, s klukama z ulice…

A co nám řekneš na konec?

No, byl to výborný zážitek. Rád bych zopakoval tak výborný výsledek, ale konkurence je veliká. J

 

Děkujeme za rozhovor a přejeme Ti mnoho dalších sportovních úspěchů!

Během tohoto prvního letošního lesního dne pozorovaly děti začínající proměnu barvy listů. Rozlišovaly listnaté a jehličnaté stromy, hledaly různé druhy šišek. Dále se seznamovaly s rozdílem mezi keřem a stromem a samy vyhledávaly jejich zástupce. A v neposlední řadě nacházely a sbíraly různé druhy hub!

Celé páteční dopoledne jsme věnovali sklizni jablek z jabloní na školní zahradě, jejich zpracování a využití a dalším souvisejícím činnostem. Žáci byli rozdělení do skupin, kde pracovali spolužáci z různých ročníků. Na lisování moštu přijal pozvání pan Josef Stejskal, který si dovezl speciální moštovací zařízení a prakticky dětem předváděl, jak se z jablek lisuje mošt. Děti jablka otřásaly, trhaly a sbíraly do košíčků, pomáhaly při moštování, krájely jablíčka na křížaly, které jsme následně usušily v sušičkách na ovoce. Na ohni si mohly opéci jablíčko a o jablíčku si zazpívat písničku a zatancovat si k ní tanec mazurka. Pod rukama dětí vznikly krásné kreslené stromy, ozdobené natiskanými jablíčky. Na hřišti se pak mohly pobavit hraním obřího pexesa, samozřejmě s tematikou ovocných stromů a keřů a jejich plodů. Průběžně jsme všichni ochutnávali výborný čerstvý mošt. Přálo nám počasí a celé dopoledne strávené v příjemném prostředí zahrady se všem moc líbilo.

 

Všem jarošovským školačkám i školákům přejeme úspěšný školní rok!

RODIČOVSKÁ SCHŮZKA V MŠ

Vážení rodiče,

dne 11. září v 16.30 hod. se koná zahajovací rodičovská schůzka pro školní rok 2017 / 2018 (třída Motýlci – v patře).

Všichni jste srdečně zváni.

Předem děkujeme za účast.

Na stránce „Organizace školního roku 2017 / 2018“, byly zveřejněny aktuální informace:

Organizace školního roku 2017 / 2018

Dále jednotlivé rozvrhy ročníků byly také zveřejněny na stránce „Třídy“:

 

Během tohoto programu pomáhaly děti skřítkovi Stromovousovi s probuzením stromů – lípy, dubu a javoru. Dále poznávaly, jak se jejich semínka dostávají do okolní krajiny.

V navazujícím programu děti vyhledávaly stromy v okolní krajině. Prohlížely si a různými smysly vnímaly kůru, listí, květ a vůni (u lípy), větve aj.

Nocování v MŠ navazovalo na pasování předškoláků na školáky, děti se ještě stihly rozloučit s rodiči, převléct ze svátečního oblečení a mohlo se začít. Nejprve si děti trochu pohrály a pak už začaly přípravy na táborák a zjišťování informací o tajemném předvečeru svatojánské noci. Poté jsme při různých hrách čekali, až se pomalu setmí, abychom mohli vyrazit na lampionový průvod. Když jsme vycházeli, měli jsme možnost pozorovat létající netopýry. Během průvodu se děti snažili ve tmě zahlédnout svatojánské mušky. Nejprve se zdálo, že možná ani nepřiletí, ale přiletěly, a tak se děti mohly radovat z jejich poletování a svitu.
A při zpáteční cestě, kde se vzala, tu se vzala svatojánská víla. Dětem se zcela nezjevila, protože byl pouze předvečer svatojánské noci, ale mluvila s nimi. Pak už se čas nachýlil k návratu do MŠ, děti si ještě s hlavou plnou zážitků poslechly pohádku a pak už s klidem usínaly.
Ráno po snídani byl ještě čas krátce si pohrát a poté už malý školáci odcházeli domů s rodiči.

V pátek 23. června bylo slavnostně pasováno 12 předškoláků do stavu ŠKOLÁCI. Atmosféra byla radostná a také trochu nostalgická …

Všem, teď již školákům, z celého srdce přejeme mnoho úspěchů a radostných chvil ve školních lavicích.

Tento lesní den jsme trávili pouze jen část v lese, 30 ° C nás vyhnalo i odtud. Přesunuli jsme se na zahradu MŠ, kde jsme se věnovali hrám s vodou. Ale děti si stihly pomlsat na sladkých lesních jahodách :-).

Prostřednictvím květin pampelišky, svízele a fazole se děti postupně děti otvíraly čtyři království – čtyři roční období. Dozvěděly se, co se v daném období s kytičkou děje a co potřebuje ke svému životu.

V navazujícím programu se děti snažily najít dané rostlinky, zapomenutou kvetoucí pampelišku i svízel se podařilo najít. Děti si také prakticky vyzkoušely, jak dobře drží svízel na našem oděvu.

I přes nepřízeň počasí podávali malí i velcí sportovci na půdě jarošovské sokolovny skvělé výkony…Sláva vítězům!

Anežko, Ivanko, Klárko, Davide, Filipe, Honzíku, Kubíku, Ríšo a Tadeáši, přejeme vám všem šťastné vykročení do „velkých“ škol!

« Older Entries