header image
 

Zápis dětí do mateřské školy

Dokumenty k zápisu

Tentokrát děti během lesního dne putovaly po stopách kvetoucích stromů.

Srdečně zveme rodiče na třídní schůzky, které se budou konat ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 16.30 hodin v budově základní školy.

Během tohoto lesního dne děti poznávaly a počítaly jarní kytičky, stavěly hnízda pro ptáčky. A v neposlední řadě poslouchaly krásný ptačí zpěv.

Během tohoto lesního dne děti sbíraly přírodniny na přípravu Velikonoc v MŠ. Po cestě jsme společně pozorovali jarní kytičky, včeličky na pampeliškách, pučící modřín, žluťáska, srnky… V lese děti překonávaly různé překážky a stavěly obydlí pro zvířátka.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Doležalové, spolumajitelce Jarošovské keramiky s. r. o. za její vstřícný přístup s jakým se dětem věnovala… Se třídou Broučků jsme navštívili keramiku v pátek 5. 4. Paní Doležalová nám ochotně ukázala výrobky, které se dají z hlíny zhotovit. Děti pak samy měly možnost tvořit si z hlíny… Pod vedením paní Doležalové vznikaly vajíčka, zajíčci, beránci, ptáčci a další symboly Velikonoc.

Obzvláště velké poděkování patří paní Doležalové za to, že nám materiál, elektřinu i čas poskytla zcela zdarma. Moc si toho ceníme!!!

Dnes se školka třásla v až v základech. Se svým indiánským programem nás navštívil p. Lukáš Vídeňský. Vyprávěl nám příběh mladého indiána. Tančili jsme, bubnovali, zpívali a také jsme si zahráli na šamany a přivolávali duchy vody, větru a slunce. Báječně se nám podařilo přivolat ducha větru, protože při procházce nás vítr málem odfoukl i s paní učitelkou. 

Ráno bylo chladné, ale v lese už bylo jaro slyšet ze všech koutů. Všechno švitořilo, zpívalo, poskakovalo, hopkalo a vřeštilo. Dokonce i pan krtek neúnavně pracoval a na louce za řekou vyhrabal pěkných pár krtin. Ale pohled na známý lesík nás naplnil lítostí. Napadení kůrovcem a následné kácení stromů zničilo les tak, že jsme se jen stěží prodírali. Přesto nás potěšil pohled na jarem probuzené veverky, srnečky a hmyzí drobotinu. Rána v lese jsou nádherná a díky lesním dnům si je můžeme užívat naplno i my.