header image
 

Plánované akce – květen

 
den datum ročník akce
středa

 

15. května 2. a 3. Plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku – 10. lekce
pátek 17. května 3.   Vítání občánků v Pravdově knihovně – 16 hodin
úterý 21. května 3. – 5. Olešnický lístek – přírodovědná soutěž málotřídních škol
čtvrtek 23. května 1. – 5. Popelínská notička – hudební soutěž málotřídních škol
pondělí 27. května   Předškoláci ve škole
čtvrtek 30. května

 

5. Páťáci čtou ve školce

 

den datum ročník akce
středa      3. dubna 2. a 3. Plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku – 6. lekce
středa    10. dubna 2. a 3. Plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku 7. lekce
středa 10. dubna   Zápis do 1. třídy – 13 – 17 hodin
středa

 

17. dubna 2. a 3. Plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku – 8. lekce
sobota 20. dubna 1. – 5. Den Země projekt pro veřejnost na školní zahradě

–      začínáme ve 13 hodin

středa 24. dubna 2. a 3. Plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku – 9. lekce
čtvrtek 25. dubna 5. Projekt „Páťáci čtou dětem ve školce“
pondělí 29. dubna   Projekt „Předškoláci ve škole“