header image
 

Plánované akce – září 2023

Úterý 5.    září 1. Lesní den Motýlci 
Pondělí 11.  září  1. Lesní den Broučci
Středa  20. září Informativní schůzka rodičů – od 16. h
Čtvrtek  21. září Opékání vuřtů dopoledne na zahradě MŠ
Pátek 29. září Jablkobraní v ZŠ – dopoledne