header image
 

O škole

Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou poskytuje vzdělávání žákům 1. stupně. Vyučuje se ve třech třídách. Od 1.1. 2003, kdy se škola stala právním subjektem – příspěvkovou organizací, jsou součástí školy také mateřská škola, školní družina a školní jídelna.

Prezentace školy

 

HISTORIE ŠKOLY

První zmínka o škole v Jarošově nad Nežárkou je už z roku 1670.

Od 18. století až do roku 1959 stála budova školy uprostřed obce u řeky Nežárky.

Slavnostního otevření nové školní budovy postavené na konci obce se žáci a široká veřejnost dočkali v prosinci roku 1959. Zde se vyučuje i v současné době.

Od 1. 1. 2003 je Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Jejím zřizovatelem je Obec Jarošov nad Nežárkou. Od roku 2005 zde pracuje šestičlenná školská rada.

SOUČASNOST

Základní škola v Jarošově nad Nežárkou je málotřídní školou s 1.–5. postupným ročníkem, rozdělená do tří tříd. Jeden ročník je vždy samostatný (obvykle první), další ročníky spojujeme po dvou do jedné třídy podle počtu žáků v daném školním roce.  Jsme školou rodinného typu.

Naši školu navštěvují převážně žáci z Jarošova nad Nežárkou, ale je také spádovou školou pro okolní vesnice – Bednáreček, Bednárec, Hostějeves, Matějovec, Pýchov, Kamenný Malíkov a Zdešov. Škola se nachází asi 8 km od okresního města Jindřichův Hradec, které je z naší obce velmi dobře dostupné (autobusové i vlakové spojení).

Po ukončení 5. ročníku odcházejí žáci na 2. stupeň do základních škol v Jindřichově Hradci, někteří žáci úspěšně pokračují na osmiletém gymnáziu taktéž v Jindřichově Hradci.

Součástí školy jsou dvě oddělení školní družiny v budově školy s kapacitou 40 žáků, mateřská škola s kapacitou 60 žáků a školní jídelna pro 150 strávníků. Škola je postavena na kapacitu 70 žáků. Školní jídelna i mateřská škola jsou v samostatných budovách v těsné blízkosti základní školy. Všechny budovy se nacházejí na kopci na konci obce Jarošov nad Nežárkou (směr Strmilov).

Vzhledem k poloze obce Jarošov nad Nežárkou, která leží v západní části Českomoravské vrchoviny v půvabné, mírně zvlněné krajině s mnoha rybníky v okolí, na soutoku řek Kamenice a Žirovnice, je život v naší škole po celý rok spjat s okolní přírodou. Za příznivého počasí probíhá výuka přímo v přírodě. Na vycházky chodíme nejen v rámci přírodovědy, prvouky a vlastivědy, ale i v hodinách tělesné či výtvarné výchovy dáváme přednost výuce na čerstvém vzduchu. Blízkost přírody využíváme nejen při vyučování a o přestávkách, ale je sem směrována z velké části i činnost školní družiny.