header image
 

Školní družina

Školní družina je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího působení školy, navazuje na něj, rozšiřuje a doplňuje jej. Výrazným rysem činnosti školní družiny je zaměření na relaxaci a příjemné trávení volného času. Po dohodě s rodiči umožňuje také přípravu na vyučování.

Školní družina organizuje pravidelnou činnost svých oddělení, pořádá (nebo spolupořádá) příležitostné akce a v průběhu dne nabízí spontánní aktivity.

Pro svou činnost využívá krásnou nedávno rekonstruovanou prosvětlenou prostornou místnost, která je součástí budovy školy. K pohybovým a sportovním aktivitám využívá místní sokolovnu, hřiště před školou a zahradu se sadem. Příležitostně je také využívána počítačová učebna. Celkové materiální podmínky jsou velmi dobré. Program ŠD je koncipován pro děti ve věku od 6 – 10 let, tedy pro žáky 1. – 5. ročníku. Proto jsou děti zapisovány do dvou oddělení – mladších a straších žáků. Přesto jsou připravovány některé programy, které jsou postaveny právě na spolupráci starších žáků s mladšími, což je rozvíjeno pomocí metody skupinové práce.

Školní družina zajišťuje bezpečnost fyzickou, sociální a emocionální. Vytváří zázemí pro rozvoj dětí a bezpečné prostředí, aby se zde všichni cítili dobře.

Provozní doba:

Ranní družina: 6.00 – 7.40 hod

Odpolední družina: 11.40 – 16.00 hod

Poplatky:

Měsíční platba: 60,- Kč (probíhá s platbou stravného)

Příspěvek rodičů na činnosti družiny: 50,- Kč pololetně