header image
 

Plánované akce – duben

den datum ročník akce
středa      3. dubna 2. a 3. Plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku – 6. lekce
středa    10. dubna 2. a 3. Plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku 7. lekce
středa 10. dubna   Zápis do 1. třídy – 13 – 17 hodin
středa

 

17. dubna 2. a 3. Plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku – 8. lekce
sobota 20. dubna 1. – 5. Den Země projekt pro veřejnost na školní zahradě

–      začínáme ve 13 hodin

středa 24. dubna 2. a 3. Plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku – 9. lekce
čtvrtek 25. dubna 5. Projekt „Páťáci čtou dětem ve školce“
pondělí 29. dubna   Projekt „Předškoláci ve škole“