header image
 

Zaměstnanci MŠ

Mgr. Jana Kümmelová – vedoucí učitelka v současné době na mateřské dovolené

v zastoupení Hana Kudrnová, Dis.

Eva Čadková – učitelka

Dana Picková – učitelka

Bc. Růžena Tomanová – učitelka

MgA. Věra Lánová – učitelka

 

Zdeňka Kotrbová – školnice