header image
 

Školní jídelna

 

Informace pro strávníky

Věk dítěte

 

přesnídávka

oběd

svačina

Cena celkem

3 – 6      let

8,- Kč

18,- Kč

6,- Kč

32,- Kč

7            let

8,- Kč

21,- Kč

6,- Kč

35,- Kč

7 – 10    let

23,- Kč

23,- Kč

11 – 14  let

25,- Kč

25,- Kč

 

Úhrada stravného

–          stravné se platí zálohově

–          inkasním způsobem je srážka z účtu prováděna k 15. v měsíci

–          je nutné zadat povolení k inkasu

–          č.ú.: MŠ a ZŠ – 604 244 399/0800

–          hotovostní platba do pokladny školní jídelny – platba stravného

            první týden v měsíci na aktuální měsíc

Odhlášky stravování

–          nejpozději do 07:00 hodin daného dne na tel: 384 396 102

–          v době absence ve škole a školce je nutné, aby byly obědy

            odhlášeny, ZŠ a MŠ neprovádí odhlášky automaticky!

–          první den neplánované nepřítomnosti žáka se považuje také

            za pobyt ve škole a strava je poskytována za sníženou cenu

–          neodhlášený oběd je možné vyzvednout ve školní jídelně

            vždy do 12:00 hodin

–          v dalších dnech nepřítomnosti žáka lze stravu odebírat,

            ale obědy musí být uhrazeny v plné výši, to je 62,- Kč

Nabídka stravování pro cizí strávníky

–          Nabízíme stravování maminkám na mateřské dovolené,

            důchodcům i návštěvníkům naší obce.

–          Cena oběda je 62,- Kč.

–          Oběd lze vyzvednout do jídlonosičů, a to od 10:30 do 11:30 hodin.

Jídelní lístek je platný vždy na 14 dnů a vyzvedává se ve školní jídelně při odběru oběda. Jídlo si lze objednat i telefonicky, nejlépe den dopředu, na telefonním čísle: 384 396 102.

Přihláška ke stravování v ZŠ

Přihláška ke stravování v MŠ

Vnitřní řád ŠJ