header image
 

O mateřské škole

Mateřská škola je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou. Provoz mateřské školy byl zahájen v roce 1978. Budovu obklopuje dostatečně prostorná zahrada pro pobyt dětí. Mateřská škola se nachází na okraji obce, což umožňuje blízký kontakt s přírodou. V mateřské škole jsou provozovány dvě třídy; třída Broučků a třída Motýlků.

Provozní doba mateřské školy ve školním roce 2013/2014 je od 6.30 hodin do 16.30 hodin.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Naše motto: „Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit, ale květina, kterou chceme zušlechťovat.“

Vzdělávací cíle a záměry:

Snažit se o vytvoření správného vztahu dětí k přírodě a ke všemu a všem, co ho obklopuje.

Dávat jim možnosti získat nové kompetence a umět se samostatně rozhodnout a obhájit.

Metody a formy vzdělávací práce:

Hlavní naší metodou je prožitkové a činnostní učení.

Dětem nasloucháme a podněcujeme je k aktivitě, tvořivosti a zdravé asertivitě.

Snažíme se vytvářet zdravé a pohodové prostředí v mateřské škole pro děti i dospělé.

Využíváme všechny způsoby výchovně vzdělávacího působení na děti, které jsou pro daný věk vhodné.

Poznáváme všechny ekosystémy, které nám okolí MŠ nabízí.

Hlavní myšlenky ŠVP:

Jednodušší je dítěti něco udělat nebo říci, lepší je ho to naučit nebo ho k tomu dovést.

Nedělat za dítě to, co je schopno udělat samo.

Být při tom, pomáhat minimálně, chválit co nejvíce.