header image
 

O mateřské škole

Mateřská škola je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou. Provoz mateřské školy byl zahájen v roce 1978. Budovu obklopuje dostatečně prostorná zahrada pro pobyt dětí. Mateřská škola se nachází na okraji obce, což umožňuje blízký kontakt s přírodou. V mateřské škole jsou provozovány dvě třídy; třída Broučků a třída Motýlků.

Provozní doba mateřské školy ve školním roce 2023/2024 je od 6.30 hodin do 16.30 hodin.

Prezentace mateřské školy

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Vzdělávací program:

„Žijeme s přírodou“

 

Naše motto:

„Být učitelem znamená být tvůrcem krásy, lásky a lidskosti.“

Jan Amos Komenský 

Vzdělávací cíle a záměry:

Snažit se o vytvoření správného vztahu dětí k přírodě a ke všemu a všem, co ho obklopuje.

Podporovat duševní pohodu dětí, rozvíjet jejich intelekt, řeč, poznávací procesy a funkce, city, vůli, kamarádské vztahy – cestou přirozené výchovy a vzdělávání na základě interakce s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností, se zaměřením na rozvoj smyslů

Snažit se o vytvoření správného vztahu dětí k přírodě a ke všemu a všem, co ho obklopuje.

Dávat jim možnosti získat nové kompetence a umět se samostatně rozhodnout a obhájit.

Metody a formy vzdělávací práce:

Hlavní naší metodou je prožitkové a činnostní učení.

Respektujeme individuální přístup ke každému dítěti a jeho osobní rozvoj.

Je kladen důraz na tvořivou a originální práci pedagogů a také na uplatnění hry ve veškerých činnostech.

Dětem nasloucháme a podněcujeme je k aktivitě, tvořivosti a zdravé asertivitě.

Snažíme se vytvářet zdravé a pohodové prostředí v mateřské škole pro děti i dospělé.

Využíváme všechny způsoby výchovně vzdělávacího působení na děti, které jsou pro daný věk vhodné. Využíváme všech ekosystémů, které nám poloha MŠ a obce nabízí.

Hlavní myšlenky ŠVP:

Jednodušší je dítěti něco udělat nebo říci, lepší je ho to naučit nebo ho k tomu dovést.

Nedělat za dítě to, co je schopno udělat samo.

Respektovat jedinečnost osobnosti dítěte a přistupovat k němu v komplexnosti pojetí člověka.