ZŠ Jarošovské vajíčko – vyhlášení výsledků – 26.3. 2024

Porota ve složení Milena Kodýmová, Bohumil Rod, Věra Lánová a Ludmila Zadražilová měla plné ruce práce. Po dlouhých úvahách a diskusích o každém z recitátorů bylo do hodiny rozhodnuto. Stačilo napsat diplomy, připravit odměny a hurá na slavnostní vyhodnocení. Porota se jednomyslně shodla, že každý, kdo dokázal vystoupit a recitovat před osmdesáti diváky, je vítěz. Obzvlášť ti nejmladší…
A jak dopadli jarošovští?

V I. kategorii získala krásné 1. místo Anetka Hamrová. Na 3. místě se umístila Adélka Mandelíčková.
Ve II. kategorii obsadil 1. místo Kubík Šindelář a 3. místo získal Vojta Kašparů.
Ve III. kategorii byla vyhlášena hned dvě 2.a dvě 3. místa! Stříbrnou medaili tak získali Anetka Hrádková a Ondra Kašparů.
Na 3. místě se umístil David Tichý.

Vítězům ještě jednou blahopřejeme!
Všem jarošovským recitátorům děkujeme za opravdu výbornou reprezentaci školy!

Co ještě dodat?
Nálada po celou dobu soutěže byla mezi dětmi i dospěláky skvělá, všichni soutěžící i porota podávali maximální výkony, měli jsme ukázněné diváky.
Celá soutěž by nebyla možná bez zapojení celého našeho minisboru – pedagogů i provozních zaměstnanců. Za to jim patří VELKÝ dík. Poděkování patří také všem členům poroty, kteří si ve svých plných diářích dokázali najít čas a přijít mezi nás.

Co dodat na závěr?
Největší přínos vidíme v dlouholeté spolupráci málotřídních škol z okolí. Jsme moc rádi, že se můžeme pravidelně potkávat, dělit se o radosti, starosti a obavy, které život málotřídek provázejí v posledních měsících více než velké školy.
Děkujeme, že vás máme.

Tak za rok zase na „Vajíčku“ na viděnou!

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.