ZŠ Zápis do 1. třídy – 10.4. 2024

Dnešní den byl významným milníkem pro 11 předškoláčků, kteří přišli k zápisu do 1. třídy. Budovou školy je provázely pohádkové postavy, takže se nebylo čeho bát. Úkoly na jednotlivých stanovištích šly budoucím prvňáčkům pěkně od ruky. V závěru čekalo na každého z nich několik odměn, které pro mladší kamarády vyrobili jarošovští školáci. Předškoláci i páťáci si za dnešní odpoledne zaslouží velkou pochvalu! Poděkování patří všem pedagogům i provozním zaměstnancům, kteří se podíleli na hladkém průběhu zápisu.

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.