ZŠ Olešnický lístek – přírodovědná soutěž málotřídních škol – 21.5. 2024

V úterý 21.5. se čtyři mladí jarošovští přírodovědci ze 3. – 5. ročníku vypravili do malebného podhůří Novohradských hor. V ZŠ a MŠ Olešnice si poměřili svoje znalosti o přírodě se čtyřiceti dalšími dětmi z okolních škol – z Jílovic, z Nedabyle, z Českých Budějovic – Mladé, z Hosína a ze Svatého Jana nad Malší. Po úvodním přivítání ve škole se všichni vypravili na louky za Olešnici, kde měla soutěž probíhat. Májový déšť však už cestou zahnal všechny do místní sokolovny. Zde paní učitelky rychle připravily sedm stanovišť. Na každém z nich měly děti během minuty poznat co nejvíce savců, ptáků, ryb, bezobratlých, rostlin, hub a stromů. Pro kategorii 3. tříd to bylo 10 obrázků, čtvrťáci pak 15 obrázků a páťáci 20 obrázků.
Jarošovští si vedli skvěle! V kategorii 5. tříd obsadila krásné 9. místo Šárka Ondřejová, v kategorii 3. tříd získaly čestná uznání za 4. a 5. místo Hanička Tesařová a Lucka Šteflová. V kategorii 4. tříd obhájil loňské 1. místo Lukášek Lán! Všem přírodovědcům děkujeme za vzornou reprezentaci a blahopřejeme k dosaženým úspěchům v silné konkurenci!

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.