ZŠ Přísloví a pranostiky v Pravdově knihovně – 3. ročník – 28.5. 2024

V úterý vyrazili třeťáci do Pravdovy knihovny. Paní Kodýmová a paní Záleská si pro ně připravily pestrý program. Už před knihovnou museli kluci a holky hledat v trávě lístečky a poskládat z nich větu, která zněla: ZA PÁR KROKŮ POKLAD.
Pokladem byla sama Pravdova knihovna, knihy, krásná výstava, přísloví a pranostiky.
Prvním úkolem třeťáků bylo najít a spojit správné poloviny přísloví a vysvětlit jejich význam. Tento úkol zvládli všichni na jedničku. Pak přišly na řadu pranostiky a soutěž v družstvech. Květnovou pranostiku „Studený máj – v stodole ráj“ pojaly paní knihovnice sportovně. Každé z družstev mělo za úkol dopravit „svoje obilí“ co nejrychleji do stodoly. Družstvo „Ječmínků“ bylo sice nejrychlejší, ale sladký koláček dostali za odměnu všichni, kdo „pracovali“. Protože BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE!
Děkujeme paní Kodýmové a paní Záleské za pozvání, za pěkně připravený program, za čas, který s námi strávily, a za sportovní výkony:)!

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.