ZŠ Vyhodnocení testování SCIO – Velký úspěch našich žáků – 26..6. 2024

I v letošním školním roce se naše škola zúčastnila Národního testování, které realizovala společnost SCIO. Do testování se zapojili žáci 3. a 5. ročníku. Svoje znalosti prokázali nejen v matematice, v českém a anglickém jazyce, ale také v klíčových kompetencích a obecných studijních předpokladech. Obě třídy dosáhly vynikajících úspěchů – výsledky našich žáků v několika předmětech byly lepší než u 80 % zúčastněných škol a v některých předmětech se naše škola řadí mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování!
Ze společnosti SCIO přišel před dvěma týdny dopis se skvělou zprávou: v naší škole jsou dva žáci/žákyně s jedním z nejlepších výsledků v Jihočeském kraji a získávají ocenění za výborný výsledek! Jsou to žáci 3. ročníku – Eliška Kučerová a Marek Povolný! Oběma moc gratulujeme za skvělé výsledky a za vzornou reprezentaci naší školy.

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.