header image
 

První společná akce s rodiči se vydařila naprosto výborně a největší zásluhu na tom mělo počasí. Modré nebe a k tomu přiměřený vítr, to prostě létalo jedna báseň :-). Také děti, které nadšeně plnily různé aktivity, se aktivně zasloužily o příjemné odpoledne a v neposlední řadě rodiče, kteří s opravdovým zápalem pomáhali drakům vzlétnout vzhůru k modrému nebi. 

Tento lesní den probíhal trochu netradičně, nejprve byla volná hra, protože prostředí malé kotlinky se tomu přímo nabízelo a až potom řízená činnost. Děti si nasbíraly 3 lístky a měly z nich vždy vybrat dle určení malý, prostřední, větší nebo největší. Také si děti zopakovaly základní tvary: kruh a ovál a měly k daným tvarům přiřadit ovoce. 

Krásné počasí, hledání jabloní, hrušní, švestek, počítání ptačích  budek, pozorování mraveniště, prostě to byl lesní den, tak jak má být.

 

Tak jsme měli sestavený hezký plán na tento lesní den. Chtěli jsme si v lese z přírodnin a jílu vytvořit skřítka Lesánka, ale příroda tomu chtěla jinak.

V říčce Kameničce jsme měli možnost pozorovat a také si zblízka prohlédnout škebli říční. Než jsme pokračovali v cestě dál, zapíchli jsme klacek u škeble do dna říčky, abychom při zpáteční cestě  mohli pozorovat, kam až se šķeble posunula. (A posunula 🙂

Pak jsme se museli zastavit přímo na motýlí louce a pozorovat nejenom motýli, ale také kobylky, včelky a pozoruhodného pavouka.

V lese jsme ještě trochu pohledali houby a už nezbýval žádný čas na tvoření Lesánka. Tak příště! Lesánek to určitě pochopí :-).

První lesní den se nám opravdu vydařil. Nádherné počasí a spoustu krásných zážitků: pozorování měsíce na jasné obloze, hra s kelímky – Obr honí skřítka, pozorování bruslařek (vodoměrek) na hladině rybníka a tvoření květináčků z lučního kvítí a spoustu běhání a radosti z krásného počasí :-).

Informace k zahájení školního roku 2023-2024

 

Vážení rodiče, milí žáci,

za pár dní začne nový školní rok. Posíláme vám nejdůležitější informace k prvnímu týdnu školy.

4. září – Slavnostní zahájení školního roku

den bude probíhat následovně:

  • ranní družina bude v běžném provozu (od 6 hodin)
  • pro velký úspěch z loňského roku se i letos všichni sejdeme v 8 hodin před školou, kde proběhne krátké slavnostní zahájení (přivítání prvňáčků, pedagogů, nových žáků, hostů, vyhodnocení Cestovatelské soutěže)
  • prvňáčci pak v doprovodu rodičů půjdou do třídy, kde na ně budou čekat dárečky, učebnice a ostatní pomůcky
  • žáci 2. – 5. ročníku se s třídními učitelkami postupně přesunou do svých tříd, kde si sdělí prázdninové zážitky
  • vyučování skončí v 8.45 hod., prvňáčkům v 9.30 hod.
  • žáci odcházejí domů v doprovodu rodičů nebo sami (nezapomeňte, prosím, na lísteček)
  • oběd mají všichni strávníci přihlášený, v případě odhlášení kontaktujte, prosím, paní Bartůškovou (tel.: 384 396 102)
  • odpolední družina bude v provozu do 16 hodin

   Přehled na další dny najdete níže:

 

Organizace výuky v týdnu od 4. září do 8. září 2023

Den 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč.

 

Událost

 

  ukončení ukončení ukončení ukončení ukončení  
4.září 9.30 8.45 8.45 8.45 8.45 Slavnostní zahájení školního roku
5. září 9.40 11.40 12.35 12.35 12.35 Práce ve třídách
6.září 9.40 11.40 12.35 12.35 12.35 Práce ve třídách
7.září 10.45 11.40 12.35 12.35 12.35 Práce ve třídách

 

 

8.září

 

11.40

 

11.40

 

12.35

 

12.35

 

12.35

 Sportovní den

s sebou:

pohodlné sportovní oblečení a obuv, batůžek – svačina, pití, kapesníky

 

Od 11. září 2023 se vyučuje podle rozvrhu jednotlivých ročníků.

Přejeme všem dětem klidný a úspěšný nový školní rok!

Společné foto

« Older Entries     Newer Entries »