header image
 

Během tohoto lesního dne jsme si s dětmi prošly „Jarní vycházku nejen pro děti“, kterou připravila Lucka Čapková, které tímto mnohokrát děkujme!!! Stezka byla pro děti zábavná a přeci jenom, musely něco ujít, což jim umožnilo poznat zase další okolí své školky.

Ještě jednou děkujeme za krásnou aktivitu :-).

Ve středu 27.března nás přišli do školy opět navštívit předškoláci.
Společně s druháčky úspěšně zdolali Velikonoční stezku na školní zahradě a ve třídě si poté mohli vybarvit a nalepit do košíčku své velikonoční vajíčko.
Děti ze druhé třídy se velmi dobře zhostily role průvodce a s jejich pomocí budoucí prvňáčci vše výborně zvládli.
Mgr. Eva Koutníková

Porota ve složení Milena Kodýmová, Bohumil Rod, Věra Lánová a Ludmila Zadražilová měla plné ruce práce. Po dlouhých úvahách a diskusích o každém z recitátorů bylo do hodiny rozhodnuto. Stačilo napsat diplomy, připravit odměny a hurá na slavnostní vyhodnocení. Porota se jednomyslně shodla, že každý, kdo dokázal vystoupit a recitovat před osmdesáti diváky, je vítěz. Obzvlášť ti nejmladší…
A jak dopadli jarošovští?

V I. kategorii získala krásné 1. místo Anetka Hamrová. Na 3. místě se umístila Adélka Mandelíčková.
Ve II. kategorii obsadil 1. místo Kubík Šindelář a 3. místo získal Vojta Kašparů.
Ve III. kategorii byla vyhlášena hned dvě 2.a dvě 3. místa! Stříbrnou medaili tak získali Anetka Hrádková a Ondra Kašparů.
Na 3. místě se umístil David Tichý.

Vítězům ještě jednou blahopřejeme!
Všem jarošovským recitátorům děkujeme za opravdu výbornou reprezentaci školy!

Co ještě dodat?
Nálada po celou dobu soutěže byla mezi dětmi i dospěláky skvělá, všichni soutěžící i porota podávali maximální výkony, měli jsme ukázněné diváky.
Celá soutěž by nebyla možná bez zapojení celého našeho minisboru – pedagogů i provozních zaměstnanců. Za to jim patří VELKÝ dík. Poděkování patří také všem členům poroty, kteří si ve svých plných diářích dokázali najít čas a přijít mezi nás.

Co dodat na závěr?
Největší přínos vidíme v dlouholeté spolupráci málotřídních škol z okolí. Jsme moc rádi, že se můžeme pravidelně potkávat, dělit se o radosti, starosti a obavy, které život málotřídek provázejí v posledních měsících více než velké školy.
Děkujeme, že vás máme.

Tak za rok zase na „Vajíčku“ na viděnou!

Po skončení recitace čekala na všechny soutěžící i na publikum (většina jarošovských školáků) sladká odměna – velikonoční mazanec. Po svačince si mohli všichni ve třídách tvořit, malovat nebo bádat. Práce se nesla samozřejmě ve velikonočním duchu. Pro členy poroty to ale neplatilo…

Vystoupení Krojové družiny pomohlo překonat nervozitu mnoha recitátorů. Do soutěže jich bylo vybráno 27. Soutěžilo se ve třech kategoriích – 1. ročník, 2. a 3. ročník, 4. a 5. ročník. Porota rozhodla, že soutěž zahájí druháci a třeťáci. Následovala kategorie prvňáčků. Vyvrcholením soutěže byly výkony nejstarších žáků. Pokud měl některý z recitátorů trému, věřte, na výkonech to vůbec nebylo znát…Každý z nich byl odměněn velkým potleskem publika – mimochodem skvělého.

Jarošovské vajíčko – po roce další společné setkání spřátelených málotřídních škol. Kluci a holky z Plavska, Popelína, z Velké Lhoty a ze Starého Města pod Landštejnem soutěžili spolu s jarošovskými školáky v recitaci. Po slavnostním zahájení se všichni jarně naladili s Jarošovskou krojovou družinou. A že bylo co poslouchat a na co se koukat…Děkujeme „krojovce“ za příjemné zpestření soutěže, Věrce Lánové a Zdence Ouhelové za vstřícnost a pomoc.

Zápis dětí do mateřské školy

pro školní rok 2024/2025

 

proběhne

v pondělí 6. května 2024 od 13,00 do 16,30 hodin

v přízemí budovy mateřské školy. 

Pokud Vám tento den nevyhovuje, domluvte si náhradní termín zápisu Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. Učiňte tak, prosím, co nejdříve. 

Přijďte se s Vašimi dětmi podívat a pohrát si! Během zápisu si budete moci prohlédnout

mateřskou školu i její zahradu.

Co budete k zápisu potřebovat?

1. Občanský průkaz

2. Rodný list dítěte

3. Vyplněné formuláře

(k vyzvednutí v kanceláři MŠ nebo ke stažení zde na dokumenty ke stažení

Kontaktní místa a osoby:

Ředitelna ZŠ – tel.:   384 396 123 –   Mgr. Martina Plášilová

Kancelář MŠ – tel.:     725 978 225 –   Mgr. Jana Kűmmelová

 

                                                                            Mgr. Martina Plášilová

                                                                                     ředitelka školy                

 

Tak nám opět nevyšel lesni den s panen myslivcem, lilo,lilo a tak jsme alespoň provětrali pláštěnky.
Tak snad za 14 dní to vyjde…

Tvoření lidského těla z přírodnin. Zadání bylo: kámen, jehličí, klacíky. Děti odvedly skvělou práci 🙂.

« Older Entries     Newer Entries »