ŠD U Šimků ve mlýně – 17.3. 2017

Svatý Albín pouští vodu na mlýn….

Tato pranostika nás motivovala  k  tomu, abychom nakoukli do  historie  naší  obce a  pokusili  se  najít  bývalé  mlýny. A objevili jsme  hned  dva. Fejtův v Bednárci  a Čejnův  v  Kruplově.  Jejich majitelé byli natolik  hodní, že  nás  pozvali  na  návštěvu.

A  tak  jsme  se  třetí  březnový  pátek  vydali  na  první  návštěvu  do  Fejtova  mlýna. Uvítal nás usměvavý  pamětník  pan  Šimek  a  vyprávěl nám mnoho zajímavého z historie tohoto mlýna.

Dozvěděli   jsme   se,    že   mlýn  je  starý  více   než   400 let.  Rodina  Fejtova   tento  mlýn  koupila v roce  1910.  Jeho  tehdejší  majitelka  se  zadlužila  na   Jarošovské   faře  a  ta  dala  mlýn do dražby. Ví se  také,  že  mlýn  vyhořel od  pohozené  lampy. U  mlýna  bylo  dokonce  přírodní  divadlo, ve kterém  se  hrálo  do  roku  1945.  Nade  mlýnem  byla  kdysi  pazderna  (stavení,  kde se zpracovával len).   Fejtovi  tento  dům  koupili,  zbořili a z  kamenů postavili   základy k  nové konírně.

Kolem mlýnů  se  sázely  duby. Z těch  se  pak  vyráběla mlýnská  kola.  Zbyl  tam  jen jeden, je starý téměř  400 let.

Objevili   jsme  také  zachovalý  a  částečně  opravený  náhon,  tím  se  na  mlýnská  kola  přiváděla voda  z  potoka.  Mlýn  poháněla  čtyři  mlýnská  kola.  Mlelo  se  zde  převážně  žito  a  sušené  ovoce na pracharandu .   Ke  mlýnu  patřila  také  pila  a  pekárna.  V pekárně  se  peklo  do  roku  1943. Ve mlýně  pracovalo   14- 15  lidí,  z toho  4-5  členů  rodiny.  Klapot  mlýna  nadobro  utichl po  druhé světové  válce.

 

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.