MŠ – Lesní den Broučci v keramice – 5. 4. 2019

Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Doležalové, spolumajitelce Jarošovské keramiky s. r. o. za její vstřícný přístup s jakým se dětem věnovala… Se třídou Broučků jsme navštívili keramiku v pátek 5. 4. Paní Doležalová nám ochotně ukázala výrobky, které se dají z hlíny zhotovit. Děti pak samy měly možnost tvořit si z hlíny… Pod vedením paní Doležalové vznikaly vajíčka, zajíčci, beránci, ptáčci a další symboly Velikonoc.

Obzvláště velké poděkování patří paní Doležalové za to, že nám materiál, elektřinu i čas poskytla zcela zdarma. Moc si toho ceníme!!!

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.