MŠ – Svatomartinské obdarování – poděkování z Banátu

15. 3. 2022

Poděkování za finanční dar přímo z Banátu

Tak nakonec se nám podařilo knihy a barvy doručit do Banátu v únoru a to prostřednictvím paní učitelky Kláry Jichové, která na Svaté Heleně a Gerniku působí ve zdejších školách. Peněž a knih se nastřádalo více, a tak za část peněz se pro zdejší školáky pořídily také barvy. A je vidět viz foto, že se jim výtvarně daří.

Všem, kdo se jakoukoliv činností či podporou podíleli na tomto projektu, velice děkuji!!!

A velké poděkování za tento projekt vyřizuji také přímo ze samotného Banátu :-).

.

7.12. 2021

Poděkování za finanční podporu projektu: „České knihy pro česky Banát v Rumunsku“

Ráda bych Vám všem touto cestou z celého srdce poděkovala za zakoupení svatomartinských podkoviček v celkové částce 8.750,- Kč. Tato částka je pro nás opravdu milým překvapením.

Již jsem kontaktovala pedagogy ze sv. Heleny a Gerniku, od kterých mám vyřídit také velké poděkování. Zhruba polovina knih dorazí do Banátu ještě v tomto roce, druhá dodávka knih bude uskutečněna v průběhu ledna.

Dovolte mi, abych zde ještě poděkovala svým drahým kolegyním ze ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou za úspěšný prodej podkoviček. Velký dík patří také paní Kodýmové, která v Pravdově knihovně podpořila prodej podkoviček a ještě přidala nemalý knižní dar. A v neposlední řadě patří poděkování strmilovské knihovně, od které jsme obdrželi také pěkné knižní obdarování.

JEŠTĚ JEDNOU VELKÉ PODĚKOVÁNÍ VŠEM DÁRCŮM!!!

S přáním radostného a klidného adventu

Jana Kümmelová

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Svatomartinské obdarování – 11. 11. 2021

Během svatomartinského týdne bylo pro nás hlavním tématem obdarování druhého, jak důležité je umět se rozdělit a po vzoru svatého Martina, bychom se pokusily i my tato slova naplnit….

V letošním roce jsme společně s dětmi a pod vedením paní učitelky Hany Kudrnové vytvořili podkovičky, které bychom rádi nabídli ke koupi všem rodičům, prarodičům a ostatním přátelům Základní školy a Mateřské školy v Jarošově nad Nežárkou.

Za utrženou částku budou pořízené knihy psané v českém jazyce, které budou zaslány do škol v českém Banátu, konkrétně do vesnic Gernik a Svatá Helena. Obdarování budou žáci těchto škol, jejichž rodiny si v nehostinném prostředí rumunských hor dokázaly již téměř 200 let udržet český jazyk jako mateřský a svébytnou českou kulturu.

Podkovičky lze zakoupit v MŠ a ZŠ Jařošov nad Nežárkou a v Pravdově knihovně.

Všem, kteří se rozhodnout tento svatomartinský projekt podpořit, srdečně děkujeme 🙂

Cena jedné podkovičky je 50 Kč.

více info o Banátu

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.