header image
 

Zápis do MŠ

Seznam nově přijatých dětí od školního roku 2021/2022 – 31. 5. 2021

 

NFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

Vážení rodiče,

V důsledku mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19  proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Jarošov nad Nežárkou

od 3. května 2020 do 14. května 2021 bez osobní přítomnosti dětí v mateřské škole.

 

Žádost může zákonný zástupce dítěte podat jedním ze způsobů:

 

  1. Do datové schránky školy: ID 6z4maua
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – skola@zsjarosovnn.cz
  3. Poštou na adresu: ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou, Jarošov nad Nežárkou 136, 378 41 Jarošov nad Nežárkou
  4. Osobním podáním: vhozením žádosti do schránky základní školy (vpravo u vstupu do areálu školy)

 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělání.

K zápisu je nutné poslat:

  1. EVIDENČNÍ LIST – potvrzený dětským lékařem
  2. ŽÁDOST O PŘIJETÍ – PŘIHLÁŠKU K ZÁPISU 
  3. KOPII RODNÉHO LISTU – prostá kopie

 

Na mailové adresy vám přijdou informace o přidělení registračního čísla pro vaše dítě, pod kterým bude probíhat i proces schvalování žádosti a přijímání dětí.

Rozhodnutí o přijetí vám nebude zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu na webových stránkách školy  www.zsjarosovnn.cz   

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte v mateřské škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě.

Po skončení mimořádných opatření bude uspořádáno setkání se zapsanými dětmi, bude i možnost nahlédnout do spisu.

V případě nejasností neváhejte volat na telefonní číslo: 723 924 787

                                                                                               Mgr. Martina Plášilová

                                                                                                      ředitelka školy

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Evidenční list

Přihláška k předškolnímu vzdělávání

 

Individuální vzdělávání

Kritéria přijímání dětí do MŠ